Mustármag

Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, a melyet vévén az ember, elvete az ő mezejében;
a mely kisebb ugyan minden magnál; de a mikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz,
annyira, hogy reá szállanak az égi madarak, és fészket raknak ágain. Mt 13, 31-32

Szeretettel várunk minden 3-7 éves gyermeket a Mustármag csoportba!

TALÁLKOZUNK MINDEN SZERDÁN 16-17-ig

„…hogy elbeszéljed azt a te fiadnak és fiad fiának hallatára, a mit Égyiptomban cselekedtem, és jeleimet, a melyeket rajtok tettem, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr…” II. Móz 10,2